Luento: Suomen seteleiden painajat


11.2.2015

Suomen Pankissa pitkään työskennellyt, ja muun muassa Euroopan keskuspankin setelijohtajana yli kymmenen vuotta toiminut Antti Heinonen piti Suomen Pankin Rahamuseossa luennon Suomen seteleiden painajista. Kolikot.com oli paikalla, ja seuraavassa lyhyt tiivistelmä esityksestä.

Suomen ensimmäiset setelit painoi J. C. Frenckell & Son -niminen kirjapaino 1800-luvun alussa Turussa. Kun Suomen Pankin toiminta siirtyi Helsinkiin 1819, annettiin setelipainotoiminta Jakob Simeliuksen kirjapainolle. Simelius painoi seteleitä vain kolmen vuoden ajan, sillä toiminta siirrettiin Pietariin vuonna 1821. Simeliuksen kirjapaino tunnetaan nykyisin nimellä Multiprint.

Kun Suomen suuriruhtinaskunta sai oman valuuttansa, siirrettiin setelipainotoimintakin takaisin Suomeen 1860 (F. O. Liewendahlin kirjapaino). 1863 tehtävän sai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjapaino. SKS painoi muutamaa vuotta myöhemmin myös ensimmäisen suomenkielisen romaanin, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Suurempiarvioisia seteleitä painettiin Preussin valtionpainossa (Königlich-Preussische Staatsdruckerei).

Vuonna 1874 Suomen Pankki sai luvan painaa kymmenjärjestelmän mukaisia seteliarvoja. Painotoiminta kilpailutettiin, ja voittajaksi nousi tanskalainen H. H. Thielen kirjapaino. Suomen Pankin setelipaino perustettiin 1885, ja ensimmäiset setelit laskettiin liikkeelle 1889. Sittemmin Setec Oy:ksi muuttunut yhtiö toimi markkaseteleiden painajana aina euroihin siirtymiseen asti noin 110 vuoden ajan.

Yleisesti voidaan sanoa, että seteleiden painotoimintaa harjoittivat aluksi kirjapainajat. Myöhempinä aikoina erityisesti tekniset vaatimukset kasvoivat, jolloin tarvittiin erityisiä seteleiden painamiseen suunniteltuja koneita. Koneiden hankintahinnat olivat korkeita, minkä seurauksena painotoiminta alkoi keskittyä yhä harvemmille toimijoille, mikä näkyy hyvin myös nykyaikana.

Luento oli osa Suomen Pankin avointen yleisöluentojen sarjaa. Noin tunnin pituisen esityksen jälkeen oli aikaa yleisökysymyksille. Keväällä 2015 luentoja järjestetään eri aiheista kaikkiaan neljä kappaletta. Ajankohdat ja aiheet löytyvät Rahamuseon sivuilta. Pidetyt luennot ovat ladattavissa sivuilta PDF-muodossa.

Teksti: Kolikot.com
Kuva: Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Luento: Suomen seteleiden painajat