Espanjalta sarja erikoiseuroja


21.7.2009

Espanja julkaisee vuodesta 2010 alkaen vuosittain kahden euron erikoiskolikon UNESCO:n maailmanperintöluetteloon valituista kohteistaan. Sarjan ensimmäisen kolikon (2010) aiheena on Cordoban kaupungin historiallinen keskusta, joka valittiin luetteloon vuonna 1984. Kolikossa (oheinen suurempi kuva) tulee olemaan kuva kaupungin keskustassa sijaitsevan entisen moskeijan, La Mezquitan kattotaiteesta.

Seuraavien vuosien samaan teemaan kuuluvien kolikoiden aiheita ei ole vielä julkaistu. Kaikkiaan UNESCO:n listalla on noin 40 espanjalaista kohdetta.

Vuonna 2010 Espanja uudistaa myös hieman tavallisten eurokolikoidensa ulkoasua perustuen Euroopan komission uuteen suositukseen. Muutokset ovat asetteluun liittyvää pientä hienosäätöä, ja yhden sekä kahden euron kolikoita koskevat muutokset käyvät ilmi oheisesta kuvasta. Esimerkiksi kolikon ulkokehällä ei tule jatkossa olla 12 tähden lisäksi muita merkkejä, kuten vuosiluku Espanjan vanhemmissa kolikoissa. Suositus aiheuttanee muutoksia myös monien muiden maiden tuleviin kolikoihin.
Espanjalta sarja erikoiseuroja