Suomen erikoiseurot rahasarjaksi


3.2.2009

Kaikki Suomessa julkaistut kahden euron erikoisrahat on koottu yhdeksi rahasarjaksi. Sarja sisältää vuosina 2004–2009 julkaistujen seitsemän erikoiskolikon lisäksi sitä varten suunnitellun muistomitalin. Sarjaa on valmistettu 9 500 kappaletta.

Sarjan kolikot:

2004: EU:n laajentuminen
2005: YK:n juhlaraha
2006: Äänioikeuden 100-vuotisjuhlat
2007: Suomen itsenäisyys 90 vuotta
2007: Rooman sopimus 50 vuotta
2008: Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi
2009: Euro kymmenen vuotta

Oheisen kuvan etualalta puuttuu Rooman sopimuksen 50-vuotisraha.

(Kuva: Rahapaja Moneta)
Suomen erikoiseurot rahasarjaksi