Kolikot vs virtuaaliset kolikot - miten ne eroavat toisistaan?Lähes kaikki maapallolla elävät ihmiset tietävät, mitä metalliset kolikot ovat ja mitä niillä tehdään. Monet ihmiset eivät kuitenkaan tiedä paljoakaan virtuaalisten kolikoiden, eli kryptovaluuttojen teknologiasta ja niiden verrattain hiljattain syntyneestä historiasta, joka vaikuttaa kaikkien modernien ihmisten elämään suuresti päivittäin. Kryptovaluutat ja metalliset kolikot eroavat toisistaan erittäin paljon, mutta teoreettisella tasolla ne molemmat perustuvat jonkinlaiseen rahan arvoon ja siihen, että metallille tai biteille annetaan ihmisten mielessä jonkinlaista arvoa, jota itse materiaalilla tai biteillä ei luonnollisesti ole, ilman ihmisen niihin liittyvää ajatusta.

Bitcoin-kolikko kannettavan tietokoneen päällä
Kuva: Aleksi Räisä, unsplash.com

Toimintaperiaatteet

Fyysisiä kolikoita ja kryptovaluuttoja säilytetään luonnollisesti tavoilla, jotka eroavat toisistaan erittäin paljon. Kuten voit päätellä, kryptovaluuttoja säilytetään digitaalisessa muodossa, tarkalleen ottaen lohkoketjussa. Lohkoketju eli blockchain on järjestelmä, jonka avulla rahan aitous voidaan todistaa kryptografisilla menetelmillä ja ilman minkäänlaista keskitettyä auktoriteettia. Ero lohkoketjun ja esimerkiksi normaalin pankissa säilytettävän rahan välillä voidaan huomata helposti jos verrataan sitä, miten rahan olemassaolo ja se, mille käyttäjille raha kuuluu, käytännössä todistetaan. Lohkoketjujärjestelmässä suuri määrä käyttäjiä (louhijoita) laskevat tietokoneillaan matemaattisia ongelmia, joilla voidaan kryptografiesti ja matemaattisesti todistaa, kenelle kryptovaluutta oikeasti kuuluu. Tätä järjestelmää on lähes mahdotonta huijata, toisin kuin pankkien käyttämää, keskitettyyn auktoriteettiin perustuvaa järjestelmää, jossa pankki toimii auktoriteettina, jonka tehtävä on vastata siitä, että jokaisella tilillä ja ihmisellä on juuri sen verran rahaa, kuin pitääkin. Ongelma on kuitenkin siinä, miten huonossa tapauksessa pankin keskitetty auktoriteetti voi kaatua tai sitä voidaan huijata. Lohkoketjuun perustuva järjestelmä eliminoi tämän ongelman lähes kokonaan, koska on hankalampaa kaataa ja huijata kaikkia louhijoita, joiden työ perustuu matemaattisesti todistettavaan kryptografiaan. Käytännössä ero siis fyysisten ja virtuaalisten kolikoiden välillä on se, miten rahaa säilytetään ja minkälainen auktoriteetti vastaa siitä, minkälainen arvo rahalla on. Lohkoketjuteknologian teoriasta voi lukea lisää Wikipediasta.

Fyysiset kolikot ovat aina sidottuja johonkin pankkien hyväksymään valuuttaan, kuten euroon tai dollariin. Virtuaaliset kolikot, eli kryptovaluutat, ovat omia valuuttojaan, eivätkä ole muuta kuin verrannollisella tasolla kytkettynä perinteisiin valuuttoihin.

Varastoiminen

Fyysiset kolikot valmistetaan lähes aina metallista ja niihin painetaan numero, joka kuvaa kolikolle ihmisen mielessä asetettavaa arvoa, jonka kaikki kyseistä valuuttaa käyttävät ihmiset voivat hyväksyä. Kryptovaluutat ovat käytännössä vain bittejä, eli nollia ja ykkösiä tietokoneilla ja ihmisten lohkoketjuteknologiaan perustuvissa virtuaalisissa lompakoissa, joita säilytetään tietokoneen tallennustilassa. Molemmat kolikot kuvaavat siis arvoa, mutta virtuaalisissa kolikoissa rahan arvon idean säilyttäminen vie vähemmän tilaa kuin fyysisen metallin säilyttäminen. Molemmat perustuvat kuitenkiin samaan teoreettiseen perusajatukseen, eli siihen, että pelkät bitit ja metallit eivät ole lähes minkään arvoisia, mutta ne saavat itseensä arvoa, jos ihmiset niille sitä antavat. Ihmiset voivat kiinnittää metalliin tai bitteihin arvoa, jos ne kuvastavat jotain yleisesti hyväksyttyä versioita rahallisesta arvosta. Esimerkiski rahapelejä pelataan ainakin toistaiseksi yleensä perinteisellä rahalla kryptovaluutan sijaan. Haluatko kokea markkinoiden parhaat kasinopelit? Löydät ne helposti täältä, josta löydät Boost Casinon ja koko Suomen laadukkaimmat kasinopelit.